Дейността на фирма "Резиденция Тера" ЕООД е ориентирана, към професионално обучение на кадри.

Фирмата е регистрирана през 2012 г. в България с адрес на управление гр. София 1700, ж.к. Студентски град,ул. "Иван Багрянов" №19, вх.А, ет.4, ап.11. Екипът на фирмата е изграден от уверени и амбициозни хора, които със своята висока квалификация, професионален опит и умения, допринасят за нейното успешно развитие.

Фирмата осигурява добра основа за кариера на участниците в курсовете и успешна реализация на пазара на труда в България. Организира събития, стажове и обучения, семинари и конференции и други. За извършването на дейността си използва собствени ресурси , а при необходимост се наема външен такъв.

В стремежа си за постоянно развитие и постигане на своите цели, екипът на „Резиденция Тера ” ЕООД приветства всеки нов клиент, доверил се на мисията на фирмата:

Ние гарантираме:

  • професионалното израстване и социалната интеграция на хората;
  • знания и умения за адаптиране към променящата се среда;
  • конкурентни цени;
  • гъвкава и ефективна организация на учебния процес;
  • персонално внимание към всеки наш клиент.