Краткосрочни проекти

№ по ред Oбучение Брой обучени лица Възложител
1 "Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба“ 38 Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)
2 "Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба“ 19 Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)
3 "Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба“ 11 Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)