Такси – за въпроси към ЦПО „ТЕРА“ (в зависимост от конкретния вид обучение)

Продължителност – в зависимост от конкретния вид и форма на обучение. Коя степен на професионална квалификация сте си избрали  да се обучавате:

1 Първа степен: 300 уч.часа

2 Втора степен:  660 уч.часа

3 Трета степен: 960 уч. часа

Издавани документи – Центърът за професионално обучение издава документи с национална и европейска валидност. Те удостоверяват придобитите професионални знания и умения по лицензирани професии, част от професии (вкл. валидиране), модули или ключови компетентности. При успешно завършване на обучение по професия, част от професия или модул, в т.ч. при валидиране или обучение срещу ваучери, курсистът получава:

1 Свидетелство за професионална квалификация / Свидетелство за валидиране на професионална квалификация – образец на МОН;

2 Удостоверение за професионално обучение / Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия – образец на МОН;

3 Придобитите знания по ключови компетентности КК1, КК2, КК3, КК4, КК5, КК6 и КК7 се удостоверяват със: Сертификат, образец на ЦПО "Тера" към "Резиденция Тера" ЕООД.