Лицензирани професии и специалности на ЦПО"Тера"

1. Професия "Музикален оформител", Код 213080

1.1. Специалност Музикално оформление, Код 2130801, трета степен на професионална квалификация

2. Професия "Дизайнер",Код 214010

2.1. Специалност Интериорен дизайн, Код 2140106, трета степен на професионална квалификация

3. Професия "Офис - мениджър",Код 346010

3.1. Специалност Бизнес-администрация, Код 3460101, трета степен на професионална квалификация

4. Професия "Оператор на компютър",Код 482030

4.1. Специалност Текстообработване, Код 4820301, първа степен на професионална квалификация

5. Професия "Шивач",Код 542110

5.1. Специалност Шивачество, Код 5421101, първа степен на професионална квалификация

6. Професия "Минен техник",Код 544010

6.1. Специалност Добивни и строителни минни технологии, Код 5440101, трета степен на професионална квалификация

6.2. Специалност Минна електромеханика, Код 5440103, трета степен на професионална квалификация

7. Професия "Оператор в минната промишленост",Код 544020

7.1. Специалност Подземен и открит добив на полезни изкопаеми, Код 5440201, втора степен на професионална квалификация

8. Професия "Техник-растениевъд",Код 621010

8.1. Специалност Полевъдство, Код 6210101, трета степен на професионална квалификация

8.2. Специалност Зеленчукопроизводство, Код 6210102, трета степен на професионална квалификация

8.3. Специалност Трайни насаждения, Код 6210103, трета степен на професионална квалификация

8.4. Специалност Растителна защита и агрохимия, Код 6210107, трета степен на професионална квалификация

9. Професия "Техник-животновъд",Код 621040

9.1. Специалност Говедовъдство, Код 6210401, трета степен на професионална квалификация

9.2. Специалност Овцевъдство, Код 6210402, трета степен на професионална квалификация

9.3. Специалност Свиневъдство, Код 6210403, трета степен на професионална квалификация

9.4. Специалност Птицевъдство, Код 6210404, трета степен на професионална квалификация

9.5. Специалност Зайцевъдство, Код 6210405, трета степен на професионална квалификация

9.6. Специалност Пчеларство и бубарство, Код 6210406, трета степен на професионална квалификация

10. Професия "Животновъд",Код 621050

10.1. Специалност Говедовъдство, Код 6210502, втора степен на професионална квалификация

10.2. Специалност Овцевъдство, Код 6210503, втора степен на професионална квалификация

10.3. Специалност Свиневъдство, Код 6210504, втора степен на професионална квалификация

10.4. Специалност Птицевъдство, Код 6210505, втора степен на професионална квалификация

10.5. Специалност Зайцевъдство, Код 6210506, втора степен на професионална квалификация

10.6. Специалност Пчеларство, Код 6210507, втора степен на професионална квалификация

11. Професия "Фермер",Код 621060

11.1. Специалност Земеделец, Код 6210601, втора степен на професионална квалификация

11.2. Специалност Производител на селскостопанска продукция, Код 6210602, трета степен на професионална квалификация

12. Професия "Агроеколог",Код 621140

12.1. Специалност Агроекология, Код 6211401, трета степен на професионална квалификация

13. Професия "Техник-озеленител",Код 622010

13.1. Специалност Цветарство, Код 6220101, трета степен на професионална квалификация

13.2. Специалност Парково строителство и озеленяване, Код 6220102, трета степен на професионална квалификация

14. Професия "Озеленител",Код 622020

14.1. Специалност Парково строителство и озеленяване, Код 6220202, втора степен на професионална квалификация

15. Професия "Сервитьор-барман",Код 811080

15.1. Специалност Обслужване на заведения в обществено хранене, Код 8110801, втора степен на професионална квалификация

16. Професия "Екскурзовод",Код 812030

16.1. Специалност Екскурзоводстко обслужване, Код 8120302, трета степен на професионална квалификация

17. Професия "Фризьор",Код 815010

17.1. Специалност Фризьорство, Код 8150101, втора степен на професионална квалификация

17.2. Специалност Организация и технология на фризьорските услуги, Код 8150102, трета степен на професионална квалификация

18. Професия "Козметик",Код 815020

18.1. Специалност Козметика, Код 8150201, втора степен на професионална квалификация

18.2. Специалност Организация и технология на козметичните услуги, Код 8150202, трета степен на професионална квалификация

19. Професия "Маникюрист-педекюрист",Код 815030

19.1. Специалност Маникюр,педикюр и ноктопластика, Код 8150301, втора степен на професионална квалификация

19.2. Специалност Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност, Код 8150302, трета степен на професионална квалификация

1

2

3

4

5