1

Център за професионално обучение "Тера" предлага с ваучери езикови курсове

Английски език

Aнглийски език по водещата система на Oxford University Press New English

1 Английски език ниво А1,А2 и В1-300 учебни часа

2 Английски език ниво А2,В1и В2-300 учебни часа

3 Английски език ниво В1,В2 и С1-300 учебни часа

Като всяко ниво е с хорариум 100 учебни часа, в 5 нива – отElementary до Advanced. Съдържа учебник, учебна тетрадка с мултиром, аудио дискове, тестове, сайт с ресурси за курсистите.

1

ТЕСТ И ИЗПИТЕН ПРОТОКОЛ

В края на курса всеки ученик получава индивидуален тест и изпитен протокол. Те съдържат обобщените резултати от текущите тестове и финалния изпит и са придружени с личния коментар и препоръки на преподавателя.

СЕРТИФИКАТИ

Завършилите успешно курса получават сертификат, издаден от ЦПО"Тера", който е официален документ, доказващ съответното езиково ниво според изискванията на Общата европейска езикова рамка - CEF.

Немски език

Преподава се по учебна система по немски език – „Menschen“ .Системата  Menschen е на немското издателство Hueber, съвременна система с увлекателни текстове, предназначена за чужденци изучаващи немски език. Състои се от 6 учебника, всеки от които е разделен на две части и усвояването им води от ниво А1 до ниво В1 според Европейската езикова рамка. Menschen съдържа учебник  и мултиром, които спомагат за развиване на уменията слушане с разбиране, както и улесняват общуването на немски език.

Немски език ниво А1,А2 и В1-300 учебни часа

2

ТЕСТ И ИЗПИТЕН ПРОТОКОЛ

В края на курса всеки ученик получава индивидуален тест и изпитен протокол. Те съдържат обобщените резултати от текущите тестове и финалния изпит и са придружени с личния коментар и препоръки на преподавателя.

СЕРТИФИКАТИ 

Всички курсисти полагат изпит в края на всяко от нивата. При успешно завършване се издава сертификат по установен образец (потвърждаващ нивото на познаване на езика).