Oбучение с ваучери в
ЦПО "Тера" към "Резиденция Тера" ЕООД

"Ваучери за заети лица"

Вид обучение Продължителност Номинална стойност на ваучера Финансиране от ОП РЧР– 85% Финансиране от лицето – 15%

Професия "Музикален оформител", Код 213080

Специалност Музикално оформление, Код 2130801

960 уч. ч.

600 уч. ч.

1800,00 лв.

1125,00 лв.

1530,00 лв.

956,25 лв.

270,00 лв.

168,75,лв.

Професия "Дизайнер",Код 214010

Специалност Интериорен дизайн, Код 2140106

960 уч. ч.

600 уч. ч.

1800,00 лв.

1125,00 лв.

1530,00 лв.

956,25 лв.

270,00 лв.

168,75,лв.

Професия "Офис - мениджър",Код 346010

Специалност Бизнес-администрация, Код 3460101

960 уч. ч.

600 уч. ч.

1800,00 лв.

1125,00 лв.

1530,00 лв.

956,25 лв.

270,00 лв.

168,75,лв.

Професия "Оператор на компютър",Код 482030

Специалност Текстообработване, Код 4820301

300 уч. ч.

200 уч. ч.

600,00 лв.

400,00 лв.

510,00 лв.

340,00 лв.

90,00 лв.

60,00 лв.

Професия "Шивач",Код 542110

Специалност Шивачество, Код 5421101

300 уч. ч.

200 уч. ч.

600,00 лв.

400,00 лв.

510,00 лв.

340,00 лв.

90,00 лв.

60,00 лв.

Професия "Минен техник",Код 544010

Специалност Добивни и строителни минни технологии, Код 5440101

Специалност Минна електромеханика, Код 5440103

960 уч. ч.

600 уч. ч.

960 уч. ч.

600 уч. ч.

1800,00 лв.

1125,00 лв.

1800,00 лв.

1125,00 лв.

1530,00 лв.

956,25 лв.

1530,00 лв.

956,25 лв.

270,00 лв.

168,75,лв.

270,00 лв.

168,75,лв.

Професия "Оператор в минната промишленост",Код 544020

Специалност Подземен и открит добив на полезни изкопаеми, Код 5440201

660 уч. ч.

300 уч. ч.

1200,00 лв.

600,00 лв.

1020,00 лв.

510,00 лв.

180,00 лв.

90,00 лв.

Професия "Техник-озеленител",Код 622010

Специалност Цветарство, Код 6220101

Специалност Парково строителство и озеленяване, Код 6220102

960 уч. ч.

600 уч. ч.

960 уч. ч.

600 уч. ч.

1800,00 лв.

1125,00 лв.

1800,00 лв.

1125,00 лв.

1530,00 лв.

956,25 лв.

1530,00 лв.

956,25 лв.

270,00 лв.

168,75,лв.

270,00 лв.

168,75,лв.

Професия "Озеленител",Код 622020

Специалност Парково строителство и озеленяване, Код 6220202

660 уч. ч.

300 уч. ч.

1200,00 лв.

600,00 лв.

1020,00 лв.

510,00 лв.

180,00 лв.

90,00 лв.

Професия "Сервитьор-барман",Код 811080

Специалност Обслужване на заведения в обществено хранене, Код 8110801

660 уч. ч.

300 уч. ч.

1200,00 лв.

600,00 лв.

1020,00 лв.

510,00 лв.

180,00 лв.

90,00 лв.

Професия "Екскурзовод",Код 812030

Специалност Екскурзоводстко обслужване, Код 8120302

960 уч. ч.

600 уч. ч.

1800,00 лв.

1125,00 лв.

1530,00 лв.

956,25 лв.

270,00 лв.

168,75,лв.

Професия "Фризьор",Код 815010

Специалност Фризьорство, Код 8150101

Специалност Организация и технология на фризьорските услуги, Код 8150102

660 уч. ч.

300 уч. ч.

960 уч. ч.

600 уч. ч.

1200,00 лв.

600,00 лв.

1800,00 лв.

1125,00 лв.

1020,00 лв.

510,00 лв.

1530,00 лв.

956,25 лв.

180,00 лв.

90,00 лв.

270,00 лв.

168,75,лв.

Професия "Козметик",Код 815020

Специалност Козметика, Код 8150201

Специалност Организация и технология на козметичните услуги, Код 8150202

660 уч. ч.

300 уч. ч.

960 уч. ч.

600 уч. ч.

1200,00 лв.

600,00 лв.

1800,00 лв.

1125,00 лв.

1020,00 лв.

510,00 лв.

1530,00 лв.

956,25 лв.

180,00 лв.

90,00 лв.

270,00 лв.

168,75,лв.

Професия "Маникюрист-педекюрист",Код 815030

Специалност Маникюр,педикюр и ноктопластика, Код 8150301

Специалност Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност, Код 8150302

660 уч. ч.

300 уч. ч.

960 уч. ч.

600 уч. ч.

1200,00 лв.

600,00 лв.

1800,00 лв.

1125,00 лв.

1020,00 лв.

510,00 лв.

1530,00 лв.

956,25 лв.

180,00 лв.

90,00 лв.

270,00 лв.

168,75,лв.

Английски

300 уч. ч. 700,00 лв. 595,00 лв. 105,00 лв.

Немски

300 уч. ч. 700,00 лв. 595,00 лв. 105,00 лв.

ADOBE AFTER EFFECTS

45 уч. ч. 250,00 лв. 212,50 лв. 37,50 лв.
ADOBE ILLUSTRATOR  45 уч. ч. 250,00 лв. 212,50 лв. 37,50 лв.

ADOBE INDESIGN

45 уч. ч. 250,00 лв. 212,50 лв. 37,50 лв.

ADOBE PHOTOSHOP

45 уч. ч. 250,00 лв. 212,50 лв. 37,50 лв.
AUTO CAD      45 уч. ч. 250,00 лв. 212,50 лв. 37,50 лв.
CSS      45 уч. ч. 250,00 лв. 212,50 лв. 37,50 лв.
HTML  45 уч. ч. 250,00 лв. 212,50 лв. 37,50 лв.
MICROSOFT ACCESS   45 уч. ч. 250,00 лв. 212,50 лв. 37,50 лв.

MICROSOFT EXCEL

45 уч. ч. 250,00 лв. 212,50 лв. 37,50 лв.

MICROSOFT POWERPOINT

45 уч. ч. 250,00 лв. 212,50 лв. 37,50 лв.

MICROSOFT WORD

45 уч. ч. 250,00 лв. 212,50 лв. 37,50 лв.

VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

45 уч. ч. 250,00 лв. 212,50 лв. 37,50 лв.
WINDOWS 10 45 уч. ч. 250,00 лв. 212,50 лв. 37,50 лв.