Актуални обучения

1

Курс по GDPR (Общ регламент относно защитата на данните)

Център за професионално обучение"Тера" към "Резиденция Тера"ЕООД организира провеждането на курс по GDPR (Общ регламент относно защитата на данните).

1

Курс по микроблейдинг - перманентен грим

Център за професионално обучение"Тера" към "Резиденция Тера"ЕООД организира провеждането на курс по микроблейдинг - перманентен грим.

1

Курс по поставяне на мигли косъм по косъм и технология 3D руски обем

Център за професионално обучение"Тера" към "Резиденция Тера"ЕООД организира провеждането на курс поставяне на мигли косъм по косъм и технология 3D руски обем-три дневен.

1

Курс по растителна защита за продукти от професионална категория на употреба

Център за професионално обучение"Тера" към "Резиденция Тера"ЕООД организира провеждането на курсове за придобиване на Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията. 

1

Курсове 150 часа

Център за професионално обучение"Тера" към "Резиденция Тера"ЕООД организира курс с продължителност от 150 часа необходим за кандидатстване по ПРСР 2014 – 2020 и Директни плащания 2015 – 2020. 

1

Семинари с продължителност 8 или 18 часа за обучение

Център за професионално обучение"Тера" към "Резиденция Тера"ЕООД организира семинари с продължителност 8 или 18 часа за обучение необходим за кандидатстване по ПРСР 2014 – 2020 и Директни плащания 2015 – 2020.   

1

Курсове за обучение с продължителност 30 часа

Център за професионално обучение"Тера" към "Резиденция Тера"ЕООД организира курсове за обучение с продължителност 30 часа за обучение необходим за кандидатстване по ПРСР 2014 – 2020 и Директни плащания 2015 – 2020

1

Агроекология

Провеждат се обучения по "Агроекология". На завършилите се издават удостоверения, даващи им право да кандидатстват по държавни програми за финансиране или други такива, изискващи предварително преминаване на такъв курс.

За нас

Център за професионално обучение "Тера" към „Резиденция Тера“ЕООД започва дейността си в началото на 2016 година.

На 23.03.2016г. получава лицензия (№ 2016121288) от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет.

Център за професионално обучение предлага висококачествено обучение по 19 професии и 38 специалности. В центъра работят висококвалифицирани кадри и сътрудници.


Свържете се с нас

088 5437623


1

2

3

4

3