ЦПО "Тера"

КОНТАКТ

home Адрес: ул."Маестро Кънев" № 83, София, България

Телефони:

1 088 5437623

mail1 E-mail: rezidenciq_tera@abv.bg

mail2 E-mail:office.cpotera@gmail.com

Банкова Сметка

bank Банка: Пиреос банк

"РЕЗИДЕНЦИЯ ТЕРА"ЕООД

IBAN: BG03 PIRB 9170 1603 7390 71

BIC: PIRB BGSF